treatment

כאן תיאור קצר על הנישה
% 0

הגישה מבוססת בין היתר על כלים מעולם האימון האישי, NLP, חקר המוח,פסיכולוגיה חיובית ואימון הורים אדלריאני.

כותרת שיווקית לשים כאן

כותרת נוספת על הנישה

כאן אודות על הנישה, מידע נרחב יותר

עיינו בנושאים בקטגוריה זו

הרצאות וסדנאות
פגישות אימון פרונטלי וזום 
הורות פוזיטיבית
הפוזיטיבית בפוריות
סליחה פוזיטיבית
הפוזיטיבית
NLP שיטת פוזיטיבית היא אופן של תהליך טיפולי בתחום של עיבוד שפה טבעית (Natural Language Processing) המתמקד בזיהוי ובטיפול במילים ובמשפטים שמעידים על רגשות חיוביים.

צפו בסרטונים רלוונטיים

צפו בסרטונים רלוונטיים

צפו בסרטונים רלוונטיים

צפו בסרטונים רלוונטיים

דילוג לתוכן